top of page

บริษัท เซ้าท์แลนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เซ้าท์แลนด์ ฟู้ด จำกัด

48/48 ถนนเอกชัย หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โรงงาน : 034-837-141, 034-837-142, 034-837-143

แฟ๊กซ์ : 034-837-419

ฝ่ายขาย : 096-791-2200, 096-791-3300

ไลน์ ไอดี : @SOUTHLAND

อีเมล : Sales@Southlandintertrade.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page